Ak zadáte Vašu e-mailovú adresu, automaticky budete informovaní o každom update.

https://oznam.bkjuniorgalanta.sk

(pridanie do databázy nie je okamžité- môže trvať pár dní)