V sobotu 06.07.2024 sa na vonkajšom ihrisku ZŠ G. Dusíka na severe uskutoční III.ročník turnaja GALANTSKÝ STREETBALL 3×3. Vekové kategórie:

10r a mladší (2014 a mladší)

11-15r (2013 – 2009)

16+ (2008 a starší)

Registrácia tímov v deň konania od 8:00-9:00.