Ak máte zadaný trvalý príkaz prosím na túto sezónu ho zrušte. Už zaplatené členské za apríl, máj a jún vám zašleme späť na váš účet.