Aj touto cestou by sme chceli poďakovať mestu Galanta za podporu nášho klubu v predchádzajúcich rokoch. Ceníme si, že mesto podporuje športové aktivity detí, pre ktoré je pohyb dôležitým aspektom v správnom vývoji.