Na škole trvá zákaz používania telocvične, termín bol posunutý až do konca septembra. Neostáva nám iné, ako vydržať. Pevne veríme, že začiatkom októbra bude situácia priaznivejšia a budeme môcť začať. Tešíme sa na vás.