V sobotu 25.06. sa na vonkajšom ihrisku ZŠ G. Dusíka na severe uskutoční GALANTSKÝ STREETBALL 3×3.

Vekové kategórie:
10r a mladší (2012 a mladší)
11-14r (2011 – 2008)
15-18r (2007 – 2004)
19+ (2003 a starší)

Registrácia tímov v deň konania od 8:00-9:00.